Loodgietershulp.nl is opgezet tijdens de coronacrisis met de gedachte: hoe kunnen wij mensen op afstand en zonder fysieke aanwezigheid helpen? Zo werd met vallen en opstaan een concept ontwikkeld dat staat als een huis en, niet onbelangrijk, ook écht werkt!

De ontwikkeling van dit concept moest een duidelijk maatschappelijk karakter hebben en passen binnen de identiteit van loodgietershulp.nl: kostenefficiënt zo energiezuinig mogelijk opereren en het milieu zo min mogelijke belasten.

Loodgietershulp.nl maakt deel uit van de COOLFOX organisatie. COOLFOX probeert mensen en bedrijven in principe, bij voorkeur altijd online of mobiel, te ondersteunen bij de meest uiteenlopende zaken.

COOLFOX is een dienstverlener in optima forma. COOLFOX opereert vanuit de gedachte dat ze door haar manier van dienstverlening tijd-, geld- en energieverlies tot een minimum beperkt.
Zo streven alle organisaties die onder COOLFOX vallen er naar optimaal footprint-friendly te zijn. Zij vullen hun kerntaken effectiever en efficiënter in met als ultieme doel een significant positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij en het milieu.

De missie van COOLFOX staat voor open en eerlijk ondernemen, haar dienstverlening bij voorkeur samen met en voor anderen te doen waarbij altijd één doel voor ogen wordt gehouden: met een zo laag mogelijke belasting van het milieu het beste resultaat voor de klant realiseren tegen zo min mogelijk kosten.